โรงเรียนหมอประจำบ้านผู้ป่วย

โรงเรียนหมอประจำบ้านห้วยโป่งปลุกพลังครอบครัวช่วยเกื้อกูลผู้ป่วย หมอประจำบ้านที่บ้านห้วยโป่ง นำวิธีที่ชาวบ้านเคยชินของหนังกลางแปลงขายยาพ่วง โดยมีวินัย บุญปลูก ผู้ดำเนินโครงการไปเล่นดนตรีให้ฟังฟรี ไม่มีการขายยา แต่เราขายความรู้ในการดูแลสุขภาพ การรู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ เรียกว่า “ดนตรีเพื่อสุขภาพ” วิธีการนี้ประสบความสำเร็จได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากชาวบ้านทั้งตำบล

โครงการหมอประจำบ้านจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้ป่วยและผู้แล จำนวน 24 คู่ รวมทั้งหมด 48 คน หลังจากนั้นนำทั้งหมดมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นเวลา 4 วัน เพื่อเรียนรู้เรื่องความเป็นมาของโรค การดูแลสุขภาพว่าควรทำอย่างไร และการต่อสู้กับโรคเบาหวาน ความดัน ควรทำอย่างไร เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก ผู้ดูแลหรือหมอประจำบ้านถือว่ามีความสำคัญในการที่จะต้องมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ถ้าบ้านไหนมีผู้ป่วยก็เหมือนคนป่วยกันทั้งบ้าน สูญเสียทุกอย่าง ทั้ง เงิน เวลา การทำงาน และกำลังใจ ทางโครงการจึงนำเอาทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมาปรับทัศนคติเชิงบวกให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเชื่อว่าโรคเบาหวาน ความดัน โรคไต หายได้ ขณะเดียวกันทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เข้าโรงเรียนหมอประจำบ้านก็จะต้องนำความรู้ที่ไปกระจายต่อให้กับคนอื่นๆ ในชุมชนด้วยใ ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth