เผยข่าวดี’กัมพูชา’เปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติ 15 ก.ย. 

สรุปผลรับฟังความเห็นพ.ร.ก.ต่างด้าวขอปรับลดโทษปรับ4 -8แสน แยกความผิดฐานค้ามนุษย์ วอนเปิดช่องขึ้นทะเบียนแรงงานได้ตลอด เผยกัมพูชาเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติ 15 ก.ย.  เมื่อวันที่ 7 ก.ย.  ที่กระทรวงแรงงาน ได้มีการสรุปผลรับฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไข พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560

พบว่ามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในแต่ละมาตรา โดยประเด็นสำคัญเห็นว่าควรปลดล็อก 39 อาชีพสงวนของคนไทยให้สอดคล้องกับปัจจุบัน แก้ไขนิยาม “กรรมกร” ให้มีความชัดเจน ควรเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ตลอดเวลา และเพิ่มช่องทางนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากกว่าจำกัดอยู่การทำเอ็มโอยูเท่านั้น ส่วนเรื่องบทลงโทษมาตรา 102  ว่าด้วยการเอาผิดนายจ้างที่รับคนมาทำงานในอาชีพพิเศษบางอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 122 ว่าด้วยการรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตมาทำงาน122 ที่สูงถึง 4-8 แสนบาทนั้น ขอให้มีการปรับลดลง และพิจารณาตามฐานความผิด ความความเหมาะสม แต่หากเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นเห็นด้วยว่าต้องลงโทษรุนแรง รวมถึงการเปรียบเทียบปรับจากเดิมที่ให้เป็นอำนาจอธิบดีกรมกาจัดหางาน หรือผู้ว่าราชกาจังหวัดนั้น ขอให้เปลี่ยนเป็นไปเป็นการตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งขั้นตอนอาจจะนาน แต่มีความเป็นธรรม
 
ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า การลดโทษต่างๆ ตามที่มีข้อเสนอนั้นต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถทำได้แค่ไหน ส่วนการพิจารณาอาชีพสงวนสำหรับคนไทยนั้น เบื้องต้นในหลักการเห็นว่า อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย งานที่เป็นเอกลักษณ์ไทย งานที่ต้องอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของคนไทย รวมถึงงานที่มีองค์กรสภาวิชาชีพรับรองเป็นการเฉพาะ ยังคงสงวนไว้สำหรับคนไทย ส่วนอาชีพอื่นๆ เช่น งานก่อสร้าง ก็จะพิจารณาในรายละเอียดเพื่อผ่อนคลายให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำได้ ขณะเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews