เปิดแล้ว THAIFEX World of food Asia2017 คึกคัก คาดสะพัด 11,000 ล้าน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน แสดงสินค้าอาหาร 2560 THAIFEX World of food Asia2017 ว่า อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีศักยภาพในการส่งออกมาก โดยปัจจุบันการส่งออกสินค้าอาหารของไทยมีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 5 ของโลก และแต่ละปีส่งออก

สินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป ทั้งข้าว อาหารทะเลกระป๋อง และแปรรูป เฉลี่ยมากกว่า 800,000 ล้านบาท และในปีนี้คาดว่า การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารจะ มีมูลค่า 26,538 ล้านดอลลาร์สหรัฐร หรือขยายตัว 8% เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่ ตั้งเป้าหมายว่าจะขยายตัว 5% เนื่องจากประเทศคู่ค้าต่างๆ มีความเชื่อมั่นสินค้าไทยมากขึ้น จากที่ไทยมีมาตรการคุ้มครองแรงงาน และมีมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

นอกจากนี้คู่แข่งหลายประเทศยังประสบปัญหาภัยแล้ง และโรคระบาด ทำให้ผลผลิต และส่งออกสินค้าเกษตรได้น้อย ขณะเดียวกันผู้นำเข้าจากประเทศต่างๆ เปิดตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ไทยส่งออกได้มากขึ้น และสามารถเป็นครัวของโลกได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ รัฐบาลยยังมีนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยมีโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่จะทำให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และจะพลิกโฉมประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้พยายามสร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าไทย ควบคู่กับการส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ให้นำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารมาใช้ในการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งจะยกระดับผู้ประกอบการไปสู่ตลาดโลกได้ พร้อมกับแสดงศักยภาพผู้ประกอบการไทย และเสนอแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านการจัดงาน THAIFEX – World of Food Asia 2017 ซึ่งได้มีการแสดงถึงการพัฒนรูปแบบของอาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการพัฒนาอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมีบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งไทย และจาก 40 ประเทศ ทั่วโลก รวมกว่า 2,200 บริษัท มาร่วมแสดงถึงนวัตกรรมการพัฒนาคาดว่าจะมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และสั่งซื้อสินค้าภายในงานกว่า 11,000 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า มีแนวโน้มดีขึ้น และความต้องการสินค้าอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเปิดเจรจาธุรกิจวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2560 และ เปิดจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 3-4 มิ.ย. 2560 ที่อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซ็นเตอร์ 1-6 และอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอบคุณ ข่าวสด