วิจัยมะเร็งเต้านมระดับ “ยีนส์” ลดการใช้ยา-ลดการกลับมาเป็นซ้ำ

มะเร็ง สาเหตุการตายระดับต้นๆของโลก มะเร็ง เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของมนุษยชาติ ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 11 ล้านคนจากทั่วทุกมุมโลก คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2563 จะมีผู้ป่วยมะเร็งมากถึง 16 ล้านคน สำหรับประเทศไทยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากกว่า 60,000 ราย และมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 120,000 คน แม้จะมีความพยายามคิดค้นวิธีการรักษามะเร็งในรูปแบบต่างๆ เพื่อเอาชนะโรคร้ายนี้

แต่ก็ดูเหมือนว่าวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์กำลังวิ่งไล่ล่าความรุนแรงของโรค อย่างที่บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหน จากการศึกษาวิจัยหาสาเหตุของมะเร็งทั่วโลก พบว่า พันธุกรรมในระดับยีน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บอกว่า มะเร็งเป็นโรคที่พบได้มากขึ้น โดยปัจจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรม สภาพแวดล้อม แต่อย่างหนึ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจก็คือ การค้นหาสาเหตุทางพันธุกรรมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการเกิดมะเร็งหรือไม่ “เราพบว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่ป่วยเป็นมะเร็ง จะมีโอกาสสูงที่ลูกอาจจะป่วยเป็นมะเร็งได้ ในต่างประเทศมีการวิจัยพบว่า มะเร็งเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมในระดับยีน ล่าสุดดาราฮอลลีวูดอย่าง แองเจลิน่า โจลี่ ได้เข้ารับการตัดเต้านมออก หลังตรวจพบว่ามียีนที่อาจทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้” คุณหมอสุขุมบอกและว่า ในส่วนของผู้หญิงพบว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทยและมีแนวโน้มอุบัติการณ์เพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากการศึกษาของประเทศในแถบยุโรป มะเร็งเต้านมเกิดจากความผิดปกติของยีน 27% จากปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ร่วมกัน 6% จากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันสูงถึง 67% ด้วยเหตุดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้เริ่มทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตรวจพันธุกรรมเพื่อหาสาเหตุของการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม โดยร่วมกับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นศูนย์มะเร็งเต้านมครบวงจรตรวจรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth