รอยัลไทย แฮนด์ดิคราฟ เซ็นเตอร์

ด้วยความตั้งใจที่จะสืบสานงานแกะสลักไม้ พร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะเชิงช่างด้านนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ศูนย์ฯ แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวของงานไม้แกะสลักอันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ซุกซ่อนความละเมียดละไมไว้ในตัวเองได้อย่างน่าทึ่ง ทุกวันจะมีการแกะสลักไม้ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เยี่ยมชม ตลอดจนการสาธิตการทำ กระดาษสา

รวมทั้งใครที่อยากซื้อหางานแกะสลักชั้นดีเป็นของขวัญของฝาก สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านจำหน่าย สินค้าที่ระลึก ศิลปกรรมเกี่ยวกับงานแกะสลักไม้ที่เรียกรวมกันว่า เครื่องไม้จำหลักนั้น จัดเป็นงานศิลป์แห่งความเป็นไทยที่ อยู่คู่บ้านเรามาช้านานและนับวันจะค่อยๆ สูญหายไป การแกะสลักไม้ที่สวยงามนั้นจำต้องอาศัยความเพียร ความอุตสาหะ ประกอบกับระยะเวลาที่ใช่ว่าจะจบชิ้นงานได้เพียงชั่วข้ามคืน แต่ละชิ้นอาจต้องใช้เวลานาน นับเดือนนับปีเลยทีเดียว โดยประเภทของงานแกะสลักนั้น แบ่งได้ 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ แบบภาพนูนต่ำ หรือที่เรียกกันในหมู่ช่างว่า ภาพจันทร์ เป็นภาพที่มองเห็นเฉพาะหน้าตรงเท่านั้นเพราะภาพจะนูนขึ้นมาเพียงเล็กน้อย แบบภาพนูนสูง เป็นภาพที่มองเห็นส่วนลึกและกว้างในลักษณะสามมิติ และหากมองจากด้านตรง บางภาพเกือบหลุดออกมาจากพื้นหลัง แบบภาพลอยตัว เป็นแบบงานประติมากรรม เช่น ภาพพระพุทธรูปทั้งองค์ซึ่งสามารถมองเห็นมิติได้รอบด้าน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand