ผู้ใหญ่มีแนวโน้มเป็นไข้เลือดออกมากขึ้น

โรคไข้เลือดออกไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กเพียงอย่างเดียวสามารถเกิดกับผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันดังนั้นจึงอยากให้ระวังและป้องกันไม่ควรอยู่ไก้ลบริเวณน้ำขังเวลานานเพราะอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า จากการสำรวจผู้ป่วยโรคไข้เลือด ออกในพื้นที่กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.-12 ส.ค.2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,069 ราย โดยเขตที่พบมากที่สุดคือ เขตสะพานสูง เขตบางซื่อ และเขตลาดพร้าว ซึ่ง ช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 10-14 ปี และมีแนวโน้มว่าเชื้อไข้เลือดออกจะขยายไปสู่ประชาชนที่มีอายุมากขึ้นกว่าเดิม จึงจะมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมหาวิทยาลัย รวมทั้งสถานประกอบการประเภทต่างๆ และให้ความรู้แก่อายุรแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยให้มีความเข้าใจในการวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีอาการไม่ชัดเจนให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากในอดีตจะเป็นการเน้นย้ำกับกลุ่มกุมารแพทย์เป็นหลัก.
อย่างไรก็ตามเราควรช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันรักษาความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เท่านี้ก็ห่างไกลโรคมากขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth